May, 24 2024

Welkom bij de Harvest Now website!

weed

Het is één ding om een droom, visie en profetisch woord te dragen - het is iets anders dit in ruimte en tijd werkelijkheid te zien worden. We weten dit allemaal beter dan we zouden willen! Iets gerealiseerd zien worden, komt niet door eenvoudigweg te wensen en te wachten. Het komt niet door te wachten tot andere mensen u (h)erkennen en het uit u naar voren halen. Het komt niet door een leider die u een bediening geeft! Dat heeft zijn eigen problemen - wat een mens u geeft, kan een mens ook afnemen!

Gelooft u uw visie, uw droom, uw roeping, uw zalving, uw mandaat? Wanneer u dit doet, doe daar dan iets mee. Stel een daad en begin er naar te handelen. Jezus zal zijn koninkrijk aan u geven! Wat Hij geeft, kan geen mens afnemen!

Het is niet uw taak een christelijke gemeenschap te vinden die uw noden vervult. Het is uw taak een gemeenschap te creëren voor hen die dat niet hebben!

Het meeste van hetgene dat kerk genoemd wordt, is geïnstitunionaliseerd ongeloof. Het doel hiervan is u comfortabel te maken zonder geloof, risico en de vervulling van bestemming. Het doel is u bezig te houden rondom goede activiteiten en te zorgen dat we binnen het budget blijven! Zoals elke andere sociale club, is het doel tegemoet te komen aan de noden van de leden! Dat is niet het Koninkrijk van God!

Hoe u begint? Een eenvoudige manier om te starten, is te beginnen elkaar als kerk te ontmoeten als echtpaar of familie. Kerk is twee of drie vergadert in Jezus' naam! Wanneer het zich vermenigvuldigt naar twee of drie dozijn, twee of drie honderd of twee of drie duizend groepen is dat geweldig - maar begin waar u bent! U bent geen family aanbidding, kleine groep, celgroep, huiskerk, huisgroep, levensgroep, groeigroep, gebedsgroep of bijbelstudiegroep maar u bent kerk! En Jezus heeft beloofd zijn Kerk te bouwen!

Wilt u geestelijke kinderen? Krijg ze zelf! Verwacht niet dat iemand anders hun kinderen aan u geeft! Betaal de prijs in het dienen van de wereld. Stap uit het christelijke getto en verbindt u met uw wereld!

Wie u bent? U bent een pionier! U heeft een mandaat, een zalving, een bevel, een opdracht en een roeping van Jezus om discipelen te maken! Neem uw plaats in de Heilige Geest! Niemand om u heen zal u erkennen als u dat zelf niet doet! Jezus kan niet met u bouwen als u zichzelf niet op de bouwplaats begeeft! Neem uw plaats als voorganger en geestelijk leider voor uw vrienden, buren, collegae en familie. Begin voor hen te bidden en hun praktische en geestelijke nood te ledigen. En wanneer ze op het punt komen hun leven aan Jezus te geven, discipel hen. Neem gewoon uw plaats en doe het!

Als u bouwt aan de relatie met hen zal Jezus met u meebouwen! Hij geeft ons de opdracht discipelen te maken! Hij belooft zijn Kerk te bouwen! Misschien als wij doen wat Hij ons opdraagt te doen, zal Hij in staat zijn te doen wat Hij beloofd heeft te doen!

Waar wacht u op? U heeft een opdracht van de Meester!
Oogst nu!

Steve

Welkom!

De eerste keer hier of heb je nog niet het gevoel gehad dat je welkom geheten bent? Lees ons welkomst woord!

Bedankt voor je bezoek!

Harvest Now

Witte velden

white harvest field

De velden zijn wit. We leven in een beweging van God die de aarde overtrekt. Jij bent daar een deel van - of je je dit realiseert of niet! Je bent welkom om het materiaal op deze site en de site zelf te gebruiken in jouw voordeel en het voordeel van het Koninkrijk!