March, 27 2023

Verantwoordelijkheid!

15.05.08 14:57

Door: Steve & Marilyn Hill

Hallo lieve vrienden,

Om enige kerk te laten functioneren, moeten we steeds weer blijven spreken over de verschillende verantwoordelijkheden die ieder dan moet accepteren. Mensen sluiten zich aan bij een vrije gemeenschap en dan ontdekken ze dat de vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het lijkt er op dat sommigen eigenlijk de voorkeur geven aan vrijheid van verantwoordelijkheid boven de verantwoordelijkheid van vrijheid! Aan het op de tribune zitten en het spel bekijken zit geen risico vast, maar wanneer men het spel speelt is het risico om te falen één van de prijzen van de mogelijkheid om te overwinnen.

 

DE VERANTWOORDELIJKHEID OM JEZELF TE VOEDEN!

Wanneer een kerk bijeenkomst beschreven wordt als een gemeenschap waar een ieder iets bijdraagt ( en 1 Kor 14:26 is de enige instructie in het Nieuwe Testament over hoe de kerk moet functioneren) dan zullen alle leden de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen om Jezus voor zichzelf te zoeken zodat alles werkt zoals het hoort. Ze moeten mensen worden die zichzelf voeden! Wij vinden het fijn om onze kinderen te voeden wanneer ze nog klein zijn, maar niet meer wanneer ze naar school gaan! Het is verbazend om "volwassen"christenen te horen klagen over hun voorganger die hen niet voedt! Is hij/zij werkelijk verondersteld dit te doen? Wanneer de Heer jouw Herder is, laat Hij jou dan leiden naar de rustige wateren en je laten neer liggen in grazige weiden! Tenzij je bij Hem je voedsel zoekt heb je geen leven in je!

 

DE VERANTWOORDELIJKHEID OM JE EIGEN KINDEREN OP TE VOEDEN.

Vaak is één van de dingen die we de mensen het eerst horen vragen, wanneer ze kennis maken met de vrije kerk , "Wat van de kinderen?" Ja wat daarvan! Wanneer je je eigen kinderen niet kunt discipelen, hoe kun je dan natiën discipelen? John Wesley begon met zondagscholen om basisch onderwijs te geven aan de arme kinderen die twaalf uur per dag, zes dagen per week moesten werken in de molens van de vroegere industriële revolutie. Hij verbood de kinderen van christelijke families de zondagschool bij te wonen. Waarom? Als de kinderen van christelijke families de zondagscholen zouden bijwonen zou dat de verantwoordelijkheid aantasten van de vaders om hun kinderen op te voeden.

 

Denk je werkelijk dat veertig minuten per week met een zondagschool onderwijzer de uren van invloed van de elektronische babysitter kunnen verwijderen, waar je kinderen van genoten terwijl jij je eigen interessen navolgde? Wanneer je niet genoeg tijd wil spanderen aan je kinderen, met wie spandeer je die tijd dan ?

 

DE VERANTWOORDELIJKHEID OM IN LIEFDE ELKAAR DE WAARHEID TE VERTELLEN.

Zonder dit is er geen volwassenheid. In sommige kringen wordt Efezieërs 4:11 de hele tijd benadrukt en gebruikt om hierarchische structuren op te zetten (Denk Paus, Kardinaal, Bisschop, Priester! Denk nu Apostel, Profeet, Voorganger, Oudste!) terwijl de "totdat wij allen" en "het hele Lichaam" of "de waarheid spreken in liefde" en al de andere toepassingen van vers 13 tot 16 verwaarloosd worden Wat is het toch in Mattheus 23:8-12 en alle andere "wee u" teksten wat zo moeilijk te begrijpen is?

Het hoogste is vriendschap.

 

Wanneer je de websites bezoekt van verschillende bedieningen, zie je vaak hoe ze als één van de redenen aanvoeren waarom je lid zou moeten worden van hun club, dat je verantwoording moet afleggen. Op één site stond dat zij geloven in persoonlijk herderen en dat elke herder zelf een herder nodig heeft. Als er iets is wat ervaring ons geleerd heeft dan is het dit - wanneer een man geen verantwoording wil dragen tegenover Jezus en open wil zijn met zijn vrienden, zal hij zeker niet open staan voor deze autoriteit vanaf het web. Niemand kun je zo makkelijk voor de gek houden als juist deze soort van autoriteit! Je kunt behandeld worden als een paddestoel - in het donker bewaard worden en paardenpoep eten! Je vrienden kennen je. Luister naar hen! Praat met hen! Wanneer je je broer niet lief genoeg hebt om hem te confronteren, verwerp je hem!

 

DE VERANTWOORDELIJKHEID OM JOUW WERELD TE DIENEN EN DISCIPELEN TE MAKEN!

Niets onthult zo onze geestelijke onvruchtbaarheid en gebrek aan betekenisvolle relaties als de verantwoordelijkheid te aanvaarden om partner te worden met Jezus om de geboorte te zien van nieuwe zoons en dochters! Wij houden onszelf bezig met eindeloze rondjes rennen van geestelijke activiteiten in plaats van deze realiteit te aanvaarden!

 

Het is niet jouw taak om een gemeente te vinden die jou geven kan wat je nodig hebt! Dat is boodschappen doen! Jouw taak is het om een gemeenschap te scheppen voor diegenen die het niet hebben. Dat is zending!

 

Jezus was zo betrokken bij diegenen die Hem nodig hadden dat Hij door de religieuze gemeenschap van die tijd beschuldigd werd "een vriend van zondaren" te zijn.

Zou er genoeg bewijs zijn om jou voor hetzelfde te veroordelen? Of breng je de meeste tijd door in het Christelijke ghetto? Wanneer je invloed wilt uitoefenen in de wereld moet je ervan houden om wat tijd te spanderen in de "rook afdeling"! Je zult het veld in moeten gaan en het risico nemen dat je verworpen zult worden en zult falen. Zo is het leven - geen strijd, geen overwinning!

 

Galaten 5:1 & 6 "Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen....Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende."

 

Geniet van je vrijheid!

Betaal de prijs!

Jezus deed dat ook!

 

Steve & Marilyn

Welkom!

De eerste keer hier of heb je nog niet het gevoel gehad dat je welkom geheten bent? Lees ons welkomst woord!

Bedankt voor je bezoek!

Harvest Now

Witte velden

white harvest field

De velden zijn wit. We leven in een beweging van God die de aarde overtrekt. Jij bent daar een deel van - of je je dit realiseert of niet! Je bent welkom om het materiaal op deze site en de site zelf te gebruiken in jouw voordeel en het voordeel van het Koninkrijk!