March, 27 2023

Eer je vader !

18.06.07 19:34
Categorie: Doing the Stuff!

Door: Steve Hill

Beste vrienden,

Een van mijn vroegste en meest konstante herinneringen tijdens mijn kinderjaren is die van mijn vader als hij de Bijbel las, in zijn eentje en met het gezin. Er was een beetje persoonlijke discipline en liefde voor de Schrift nodig om om 5 uur ’s morgens te lezen, voordat de koeien werden gemolken. Ik kan nog steeds de vaste toon van zijn stem horen wanneer hij aan de eettafel aan het lezen was. Hij gaat na het avondeten nog steeds voor in het lezen en het bidden.
Zijn persoonlijke integriteit en zijn voorbeeld legden in mijn leven een fundament van respect en liefde voor de Schrift en voor een leven in gehoorzaamheid daaraan. Mijn vader is nu 84 jaar en hakt nog steeds bijna elke dag hout, is nog steeds vrijwilliger bij de plaatselijke kleding- en voedselbank , rijdt nog steeds “bejaarden “ die een doktersafspraak hebben, dient in zijn plaatselijke kerk, en bidt samen met moeder steeds voor ons.
Wij zijn niet zo vaak samen, maar mijn vader is nog steeds een fundament in mijn leven.  Hij is de derde generatie van goddelijke erfenis die we doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen als een erfenis van gunst,zegen en rechtvaardigheid.
    
Echter niet alle mannen maken rechtvaardige keuzes. Niet alle mannen leiden levens van langdurige gehoorzaamheid in één richting. Om onze vaders te willen eren kan pijnlijk en moeilijk zijn.
Iedere vader heeft de eer nodig om vergeven te worden , gezegend te worden en heeft voorbede nodig.  Ieder van ons heeft gefaald om de Vader ten volle voor onze kinderen uit te beelden.
We hebben allemaal aanleiding gegeven voor misverstand en aanstoot. Onze taak is om onze kinderen op Hem te wijzen. Dat is onze eer!
Of vaders nu in kleine dingen of in grote tragedies in de eer gefaald hebben, de opdracht van Jezus is om hen te vergeven, te zegenen en voor hen te bidden. Je bent geen slachtoffer, tenzij je er voor kiest om het te zijn . Je kunt kiezen om te handelen. Je kunt kiezen om te vergeven.  Jouw keuzes bepalen je leven.  Jouw keuzes vormen jouw toekomst.  Je kunt je vader eren , ofwel in dankzegging, ofwel in vergeving.
Jouw keuzes om te vergeven, te zegenen en te bidden zorgen ervoor dat het ultieme Vaderschap van God wordt gevestigd in je leven.  Zowel Mattheus 5:45 als Lucas 6:35 beloven dezelfde beloning , “Je zult zonen van de Hemelse Vader zijn “.  Terwijl jouw hart beweegt zoals Zijn hart, zul je weten dat je werkelijk Zijn zoon bent.  Terwijl je Zijn levensstijl in praktijk brengt , zul je weten dat je in Zijn huis leeft.

Ik ben dankbaar voor een goddelijke erfenis.  Ja, de beste tijd om een boom te planten is vijftig jaar geleden .  Maar de op één na beste tijd om een boom te planten is nu.  Je kunt een lange gehoorzaamheid in één richting beginnen die een goddelijke erfenis voor je kinderen en kleinkinderen zal nalaten.  Je kunt een erfenis van rechtvaardigheid nalaten.  Het belangrijkste is niet hoe je leven begon , maar hoe het eindigt.

Je kunt wandelen als een zoon van God.
Je kunt de Vader eren.

Bedankt Vader !
Steve

Welkom!

De eerste keer hier of heb je nog niet het gevoel gehad dat je welkom geheten bent? Lees ons welkomst woord!

Bedankt voor je bezoek!

Harvest Now

Witte velden

white harvest field

De velden zijn wit. We leven in een beweging van God die de aarde overtrekt. Jij bent daar een deel van - of je je dit realiseert of niet! Je bent welkom om het materiaal op deze site en de site zelf te gebruiken in jouw voordeel en het voordeel van het Koninkrijk!