Title: profetisch
Subtitle:
Author:

"De nieuwe generatie"

Thursday 17 May 2007

Iets wat steeds terugkeert in de profetische beweging is dat er een nieuwe generatie aan het opkomen is die echt het werk zullen doen en zal uitstijgen boven de zonden en mislukkingen van de oude generatie. Dat feit terzijde...

Categorie: Leiderschap, Profetisch
  | 2 comment(s)

Go back to the regular design...